Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Tháng 10 : 136
Năm 2019 : 2.625

Danh sách làm công tác PCGDTHCS 2019

Ngày ban hành:
05/10/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

 HỒ SƠ CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC  NĂM HỌC 2019-2020

Ngày ban hành:
25/09/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch trường tháng 9 năm học 2019-2020

Ngày ban hành:
31/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thời Khóa Biểu mới áp dụng từ tuần 2 năm học 2019-2020

Ngày ban hành:
22/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

PHÂN CÔNG COI THI VÀ LỊCH THI LẠI NĂM HỌC 2018- 2019, GVCN nhắc HS, GVBM nộp lại đề thi cho Thầy Hiệu Phó bằng văn bản chậm nhất sáng ngày thứ 5 (11/7/2019)

Ngày ban hành:
08/07/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

DANH SÁCH VÀ THỜI KHÓA BIỂU DẠY VÀ ÔN TẬP KIỂM TRA LẠI LẦN 2 NĂM HỌC 2018- 2019

Ngày ban hành:
29/06/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Lịch trực hè 2019

Ngày ban hành:
17/06/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Mẫu Báo cáo bộ môn cuối năm 2018-2019

Ngày ban hành:
11/05/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thời Khóa Biểu áp dụng từ 13/5/2019

Ngày ban hành:
10/05/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/05/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/05/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Video Clip